Visit Trangdenonline
Chính sách bưng bít thông tin và dối gạt dư luận (sở trường của người Cộng sản) đã bị phá sản bởi... thời đại Internet. Những tin tức mà họ muốn giấu diếm lại vuột khỏi tay họ và ngay lập tức lan khắp hoàn cầu.
Nhập vào tên login và password
Login
Password

Hit Counters